Uitdagingen binnen Consumer Goods & Retail

Onder de Consumer Goods & Retail sector verstaan wij alle duurzame consumptiegoederen en verbruiksgoederen (food en non-food) die worden afgezet in het retail, online en / of out-of-home kanaal.

Enkele uitdagingen binnen deze sector die winstgevende groei kunnen belemmeren zijn:

  • Toenemende onderhandelingsmacht van grote retailers en inkoopcombinaties
  • Kanaalconflicten tussen retail, out-of-home en online
  • Toenemende vergelijkbaarheid van prijzen op het Internet
  • Suboptimaal productportfolio wat betreft innovativiteit, margeverdeling, etc.
  • Omzet- in plaats van margegedreven verkooporganisatie

Onze diensten

UTR Consulting biedt vijf specifieke adviesdiensten die erop zijn gericht om de hiervoor genoemde uitdagingen het hoofd te kunnen bieden:

  • Channel Management (Wat is onze groeistrategie per kanaal?, Welke kanalen willen we bedienen met welke producten?, etc.)
  • Pricing Excellence (Hoe komen we tot een gedifferentieerde prijsstrategie voor onze producten?, Wat is de optimale verkoopprijs per product?, etc.)
  • Portfolio Management (Hoe verhogen we de innovativiteit van ons productportfolio?, Welke productmix geeft ons de maximale winst?, etc.)
  • Sales Excellence (Hoe zorgen we ervoor dat klanten de aandacht krijgen die ze verdienen?, Hoe zorgen we ervoor dat onze handelscondities groei stimuleren?, etc.)
  • Big Data (Hoe zetten we de grote hoeveelheid beschikbare data snel om in management informatie?, Op welke KPIs willen we sturen?, etc.)