Uitdagingen binnen Manufacturing & Wholesale

Onder de Manufacturing & Wholesale sector verstaan wij alle bedrijven die industriële producten of halffabrikaten vervaardigen en deze direct en / of via een groothandel doorverkopen.

Enkele uitdagingen binnen deze sector die winstgevende groei kunnen belemmeren zijn:

  • Stijgende grondstofprijzen
  • Toenemend aantal internetgroothandels
  • Suboptimaal productportfolio wat betreft omvang, margeverdeling, etc.
  • Ongestructureerde processen op het gebied van prijsstelling
  • Omzet- in plaats van margegedreven verkooporganisatie

Onze diensten

UTR Consulting biedt vier specifieke adviesdiensten die erop zijn gericht om de hiervoor genoemde uitdagingen het hoofd te kunnen bieden:

  • Pricing Excellence (Hoe komen we tot een optimale prijsstelling voor onze producten?, Hoe moeten we de bijbehorende processen vormgeven?, etc.)
  • Portfolio Management (Hoe kunnen we ons onderscheiden van de concurrent met onze producten?, Welke productmix geeft ons de maximale winst?, etc.)
  • Sales Excellence (Hoe zorgen we ervoor dat klanten de aandacht krijgen die ze verdienen?, Hoe zorgen we ervoor dat onze handelscondities groei stimuleren?, etc.)
  • Big Data (Hoe zetten we de grote hoeveelheid beschikbare data snel om in management informatie?, Op welke KPIs willen we sturen?, etc.)