Uw partner tijdens de pre- én post-transactie fase

UTR Consulting biedt private equity firma’s ondersteuning tijdens de pre- én post-transactie fase met twee specifieke adviesdiensten gericht op de sectoren Consumer Goods & Retail en Manufacturing & Wholesale:

 • Commercial due diligence
 • Waardecreatie portfoliobedrijven

Commercial due diligence als basis voor een weloverwogen investeringsbeslissing

Tijdens de pre-transactie fase is het essentieel om snel een objectief inzicht te krijgen in een onderneming en de omgeving waarin deze zich bevindt. Onze commercial due diligence geeft u dit inzicht. Ondanks dat elk due diligence traject zijn eigen accenten heeft, worden meestal de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Analyse van de onderneming op strategisch en financieel vlak
 • Evaluatie van de (commerciële) organisatie en operationele processen
 • Analyse van de markt, relevante ontwikkelingen en onderliggende factoren
 • Bepaling van de marktpositie ten opzichte van concurrenten
 • Analyse van klanten en klanttevredenheid
 • Evaluatie van het bedrijfsplan
 • Analyse van risico’s

Door onze uitgebreide kennis van de sectoren waarin wij actief zijn, kunnen wij een due diligence traject meestal binnen enkele weken doorlopen. Dergelijke trajecten beperken zich uiteraard niet alleen tot desk research; ook hebben wij toegang tot andere industry experts en opinieleiders die we graag bij het proces betrekken om tot een zo goed mogelijk advies te komen.

Waardecreatie binnen portfoliobedrijven

Tijdens de cruciale post-transactie fase staan waardecreatie en langdurige betrokkenheid centraal. UTR Consulting biedt portfoliobedrijven ondersteuning bij het realiseren van winstgevende groei door het optimaliseren van de:

 • Groeistrategie (met name autonoom)
 • Kanaal- en portfoliostrategie
 • Pricing vaardigheden
 • Verkoopvaardigheden

Wij doen dit in nauwe samenwerking met het management om het benodigde draagvlak binnen de organisatie te creëren. Daarbij hanteren we een projectaanpak die bestaat uit drie generieke fasen:

 1. Een quick scan fase (± 2 weken) waarin de organisatie wordt doorgelicht om een eerste selectie te kunnen maken van kansrijke verbeterinitiatieven;
 2. Een audit fase (± 6 weken) waarin de geselecteerde verbeterinitiatieven samen met de organisatie worden uitgewerkt tot een detailniveau waarbij het berekende verbeterpotentieel kan worden gevalideerd. Tevens worden zogenaamde ’quick wins’ geïmplementeerd;
 3. Een implementatiefase waarbij de verbeterinitiatieven worden geïmplementeerd met een relatief hoge complexiteit (de doorlooptijd van deze fase is sterk afhankelijk van het aantal verbeterinitiatieven).